Terreinverharding voor permanent of tijdelijk gebruik

Materialen voor terrein verharden hangen af van gebruik

Heeft uw bedrijf, organisatie of gemeente een braakliggend stuk grond, dat men in gebruik wilt gaan nemen, dan zal vrijwel altijd terreinverharding moeten plaatsvinden. Dat geldt zeker voor het gebied waar de infratak van Kalis bestratingen haar diensten aanbiedt. Het merendeel van haar klanten is gevestigd in de Rijnmond, de Alblasserwaard, het Land van Heusden en Altena en de Vijfheerenlanden. Gebieden waar de ondergrond van origine niet stabiel genoeg is.

Welke materialen het beste voor een terreinverharding gebruikt kunnen worden verschillen per perceel grond. Met de volgende factoren moet rekening gehouden worden:

  • Samenstelling ondergrond
  • Permanent of tijdelijk gebruik?
  • Waarvoor gaat het perceel gebruikt worden?
  • Belasting van de ondergrond
  • Gaat het perceel intensief gebruikt worden?
  • Moet de terreinverharding vloeistofdicht zijn?

Wanneer deze punten duidelijk zijn kunnen we gezamenlijk bekijken welke materialen en oplossingen het meest geschikt zijn voor professioneel terrein verharden.

Opties voor tijdelijke terreinverharding

Als een perceel tijdelijk in gebruik wordt genomen kiest men voor terreinverharding vaak voor een van de volgende materialen:

  • Gebroken puin of Repac
  • Noodbestrating voor bouwverkeer
  • Stelconplaten (ook permanent)

Oplossingen voor permanente terreinverharding

Voor permanent terrein verharden kunt u kiezen uit verschillende opties. Ongeacht de terreinverharding waarvoor u kiest zorgen wij dat de ondergrond stevig (vast) is. Wij doen dit door de bodem van een cunet te verstevigen met puin, zand of bims. Wanneer we de riolering en eventuele Nutsleidingen hebben aangelegd wordt de definitieve bovenlaag aangelegd. Denk hierbij aan bestraten en de toepassing van stelconplaten.

Terreinverharding of terrein verharden?

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak raadpleegt u de rubriek contact