Bouwrijp maken grond? Alle disciplines onder 1 dak

De infraspecialisten van Kalis bestratingen kunnen u volledig ontzorgen

Kalis bestratingen is binnen 20 jaar van een traditioneel stratenmakersbedrijf uitgegroeid naar een modern en kleinschalig infrabedrijf met korte- en directe lijnen. U hoeft voor het bouwrijp maken van een perceel of toekomstige woonwijk dus niet op zoek naar aanbieders van verschillende disciplines. De vakbekwame infraspecialisten van Kalis bestratingen kunnen alle werkzaamheden voor hun rekening nemen. Voor u als opdrachtgever biedt dit alleen maar voordelen, omdat u te maken heeft met slechts één aanspreekpunt die alle werkzaamheden coördineert. Eigenaar Arjan Kalis werkt als meewerkend voorman namelijk dagelijks mee.

Werkzaamheden die bij Kalis bestratingen onder bouwrijp maken vallen

Wat verstaan we bij Kalis bestratingen onder bouwrijp maken? Theoretisch gesteld betekent bouwrijp maken, dat we alle voorbereidende werkzaamheden uitvoeren die nodig zijn om te kunnen beginnen met bouwen. Denk hierbij aan werkzaamheden als:

  • het aanleggen van bouwwegen en watergangen
  • rioleringsbuizen aanleggen
  • waterpartijen graven
  • het verwijderen van bomen, huizen en struiken
  • grondophoging en grondverbetering
  • het leggen van kabels en leidingen
  • het graven van cunetten en aanbrengen funderingsmateriaal
  • het egaliseren van terreinen
  • voorbelasten van de grond

Kalis bestratingen heeft veel ervaring en expertise met bovenstaande werkzaamheden. Ons bedrijf is namelijk werkzaam in gebieden waar de grond niet draagkrachtig genoeg is. Om deze reden zal in sommige situaties de grond voorbelast moeten worden om voldoende draagkracht te realiseren. Door voor langere tijd veel grond en zand op de bouwgrond neer te leggen zullen de grootste verzakkingen voor de bouw plaatsvinden.

Kosten bouwrijp maken door infraspecialist Kalis bestratingen

Door alle werkzaamheden onder te brengen bij Kalis bestratingen kunnen wij opdrachten combineren. Hierdoor kunnen wij strakke planningen afgeven en overloopuren uitsparen. Een aantrekkelijke offerteprijs voor bouwrijp maken is het positieve gevolg.

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak raadpleegt u de rubriek contact