Grondverzetbedrijf en grondwerkbedrijf Kalis Infra

Beide bedrijfsactiviteiten zijn onderdeel van ons all-in-one concept

Kalis bestratingen uit het Zuid-Hollandse Giessenburg is van een traditioneel stratenmakers bedrijf uitgegroeid naar een modern Infrabedrijf dat werk van hoge kwaliteit levert. Het all-in-one concept, waarmee Kalis bestratingen naar buiten treedt, is voor veel opdrachtgevers een uitkomst. U hoeft namelijk niet op zoek naar een grondverzetbedrijf en grondwerkbedrijf. Als opdrachtgever heeft u slechts met één persoon te maken die de taken structureert en coördineert. Planningen worden daarom ook altijd gehaald. Een bijkomend voordeel voor u als opdrachtgever is, dat wij in staat zijn om aantrekkelijke prijzen aan te bieden.

Zoals het genoemde all-in-one concept al veronderstelt kunnen wij naast bestratingen ook alle werkzaamheden, die normaliter door een grondverzetbedrijf en een grondwerkbedrijf worden verzorgd, voor onze rekening nemen. Ons hechte team vakbekwame collega’s heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met grondverzet en grondwerk. Bovendien hebben wij binnen ons team de beschikking over enkele grondwerkers, die over de expertise en ervaring beschikken die nodig is voor het laten uitvoeren van een project.

Grondverzet en grondwerken Kalis Bestratingen

Onder grondverzet verstaan wij het verplaatsen van een hoeveelheid grond voor het maken van een ophoging of uitgraving. Hier vallen ook het verwijderen van obstakels als bomen, huizen en schuurtjes onder. Eindresultaat van een grondverzet opdracht is, dat u als opdrachtgever een ‘schoon’ perceel krijgt opgeleverd. Bij grondwerken gaan wij verder. Afhankelijk van de bestemming worden aan een perceel grind, grond of zand toegevoegd om een stabiele ondergrond te krijgen. Ook worden door ons materialen zoals riolering en duikers gelegd. Denk hierbij aan cunetten, afwerken van taluds, het bouwrijp maken van percelen en het graven van sloten.

Klantenkring en machinepark voor grondverzet en grondwerken

Ons moderne infrabedrijf werkt hoofdzakelijk voor aannemers, bedrijven, gemeenten, overheidsinstellingen en non-profit organisaties. Voor grondwerken en grondverzet huren wij op afroep nieuwe en geavanceerde maatwerk machines in. Deze machines stellen onze collega’s in staat om werk te leveren, dat voldoet aan de hoogste specificaties.

Grondverzetbedrijf of grondwerkbedrijf nodig?

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak raadpleegt u de rubriek contact