Riolering aanleggen, inspecteren, repareren of vervangen

De riolering specialist voor bedrijven, gemeenten en verenigingen

Als gevolg van weerextremen en de steeds belangrijkere plaats die het milieu binnen onze samenleving inneemt is het riool (riolering) een hot thema geworden. Steeds vaker blijkt dat het riool tijdens wolkbreuken en langdurige zware regenval de hoeveelheid water niet aan kan. Daarnaast willen wij ons milieu niet langer onnodig belasten. Om deze reden wordt riolering, die voor vervanging in aanmerking komt, vervangen door gescheiden rioolbuizen. Vuil water en schoon hemelwater worden gescheiden opgevangen en afgevoerd via een systeem van buizen, putten en waterpompen die ondergronds zijn aangelegd.

Overzicht rioleringswerkzaamheden Kalis Bestratingen

Zoals de naam Kalis Bestratingen al veronderstelt is de corebusiness van ons bedrijf sinds 2000 bestraten. Onze klantenkring bestaat hoofdzakelijk uit bedrijven, gemeenten, scholen, verenigingen en vervoersbedrijven. In de loop der tijd hebben wij onze corebusiness verbreed naar bestraten in de ruimste zin van het woord. Sinds enkele jaren vindt u bij Kalis bestratingen alle disciplines onder één dak. Naast bestratingen kunt u bij ons alle grondwerken, waaronder riolering, onderbrengen. Voor onze zakelijke opdrachtgevers levert dit alleen maar voordelen op. U heeft maar met één bedrijf te maken. U kunt Kalis Bestratingen ook voor preventieve onderzoeken als rioolinspectie inschakelen.

Aantrekkelijk totaaloplossing Kalis Bestratingen

Kalis Bestratingen wordt met grote regelmaat ingehuurd door bedrijven, gemeenten, scholen en verenigingen voor het aanleggen van bedrijventerreinen, parkeerterreinen, schoolpleinen en winkelcentra. Door ook de riolering door ons te laten verzorgen sluiten de werkzaamheden naadloos aan op het bestratingsplan en kan volgens een strak en bindend tijdschema worden gewerkt. Daarnaast kunnen wij de inkoop van materiaal als stenen, putten en rioleringsbuizen voor u verzorgen. Door de inkoop van materiaal te combineren met andere projecten weten wij vaak aantrekkelijke inkoopvoordelen te behalen. Steeds meer opdrachtgevers maken dan ook gebruik van ons all-in-one concept.

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak raadpleegt u de rubriek contact